Z dniem 1 lipca 2016 r. jednostka organizacyjna Miejski Zespół Oświaty została zlikwidowana - Uchwała Nr XVIII/227/16 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu.

 

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

PKZP 

Do podstawowych zadań Zespołu Oświaty w Orzeszu należy stworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych, finansowych i gospodarczych placówkom prowadzonym przez Gminę:

  • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz pracy,
  • planowanie, finansowanie i zlecanie remontów,
  • dysponowanie środkami finansowymi,
  • przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy,
  • zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół.