POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT

 

Przedszkole nr 2 w Orzeszu

 

1. Informacje o przedszkolu

Siedziba przedszkola: ul. Miła 1a, 43-180 Orzesze

            tel./fax. (032) 22-13-710
            e-mail
: przedszkole2_orzesze@op.pl

 

Dyrektor: mgr Alicja Geisler

 

Ilość miejsc w przedszkolu: 75

Praca sekretariatu: codziennie w godzinach od 730 do 1530

 

Organ prowadzący: Gmina Orzesze

Organ prowadzący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura Rybnik

 

2.     Zajęcia dodatkowe na życzenie rodziców:

Ø       rytmika

Ø       język angielski

 

3. Inne informacje:

Praca dydaktyczno – wychowawcza jest realizowana w oparciu o:

o        Program wychowania w przedszkolu 1992 roku, Rośnij z Didasko,

o        Program wychowania komunikacyjnego,

o        Program edukacji ekologicznej.

o        Do zajęć matematycznych wprowadza się metodę prof. E.Gruszczyk - Kolczyńskiej.


Przedszkole realizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną i logopedyczą, współpracując z:

o        Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Mikołowie;

o        pedagogiem szkolnym przy SP 2 w Orzeszu;

o        logopedą przy P1 w Orzeszu.