POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   POWRÓT


Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu

 

1. Informacje o szkole

Siedziba szkoły: ul. Bukowina 19-21, 43-180 Orzesze

            tel./fax. (032) 22-15-298
            e-mail
: orzesp2@wp.pl

             

 

Dyrektor: mgr Ewa Mach

Wicedyrektor - mgr Barbara Grabowska

Psycholog szkolny – mgr Monika Świerczek

Logopeda – mgr Janina Janik

 

Praca sekretariatu: codziennie w godzinach od 730 do 1500

 

Organ prowadzący: Gmina Orzesze

Organ prowadzący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura Rybnik

 

2.                Zajęcia pozalekcyjne

Ø      Kółko szachowe

Ø      Zajęcia sportowe

Ø    Zajęcia artystyczne – chór szkolny

Ø    Gimnastyka korekcyjna

 

3. Inne informacje:

Na terenie szkoły funkcjonuje Lokalny Punkt Informacji Europejskiej pod patronatem Fundacji Edukacji Europejskiej w Warszawie zlokalizowany

w bibliotece szkolnej.