POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POWRÓT

 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Orzeszu – Mościskach

 

1. Informacje o szkole

Siedziba szkoły: ul. Chrobrego 64, 43-187 Orzesze

            tel./fax. (032) 22-15-724
            e-mail
: sp8orzesze@poczta.fm  

             

Dyrektor: mgr inż. Beata Kałwak

 

Praca sekretariatu: poniedziałek – wtorek w godzinach od 800 do 1300

 

Organ prowadzący: Gmina Orzesze

Organ prowadzący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura Rybnik

 

2.                Zajęcia pozalekcyjne

Ø      kółko polonistyczne

Ø      kółko matematyczne

Ø      wyjazdy na basen

Ø      kółko przyrodnicze

Ø      kółko informatyczne

Ø      gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

 

3. Inne informacje:

W szkole organizowane są cykliczne spotkania dla 6 – latków, w ramach programu „Dziś przedszkolak – jutro uczeń klasy I”, mające na celu:

o        przygotowanie dziecka do rozpoczęcia nauki w klasie I,

o        wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, w celu udanego startu w szkole;

o        niwelowanie wśród dzieci strachu przed pójściem do szkoły.

Bliższe informacje dotyczące zajęć można uzyskać w sekretariacie szkoły.

 

Szkoła corocznie organizuje miejskie konkursy:

o        wiedzy dla uczniów z klas I – III, pozwalające uczniom na prezentowanie swoich umiejętności i zdolności poza terenem szkoły;

o        Miejski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – będący eliminacjami do Turnieju Powiatowego.